м. Київ. вул. Празька.5

Отправить запрос

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ АУДИТУ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

 

Інформація про підприємство:

 

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Еластик»

 

Уповноважений орган управління – Фонд державного майна України.

 

Державне комерційне підприємство.

 

Не є підприємством, що становить суспільний інтерес. Платник податку на прибуток, платник ПДВ

 

Основний код КВЕД: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

 

Місце надання послуг: м. Київ, вул. Празька, 5

 

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: до 14 липня 2023 року.

 

Строк (термін) надання послуг: до 31 серпня 2023 року.

Вихідні дані: для здійснення виконання своїх договірних зобов’язань є пакет документів (акти обстеження наслідків ракетних обстрілів, технічні паспорти), що надається Замовником на запити Виконавця.

Контактні дані: 067-543-38-10 заступник директора з розвитку Катерина СЛОБОДЯНЮК

Подробиці у вкладенні 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ

 

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ

 

ЗВІТНОСТІ ДП "НДІ "ЕЛАСТИК" ЗА 2022 РІК

 

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДП "НДІ "ЕЛАСТИК" 

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "ЕЛАСТИК

 

ЕДРПОУ 00151644

 

Місцезнаходження ДП "НДІ "Еластик": 02090, Україна, м. Київ, вул. Празька, 5, E-mail: elastik@elastik.com.ua 

 

ДП "НДІ "Еластик" - державне підприємство.

 

Орган управління – Фонд державного майна України.

 

Платник податку на прибуток, платник ПДВ.

 

Основний код КВЕД: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук.

 

 1. ЗАВДАННЯ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ

 

Обов’язкова аудиторська перевірка річної фінансової звітності ДП "НДІ "Еластик" за 2022 звітний рік проводиться з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ДП "НДІ "Еластик" на 31.12.2022 p. та фінансові результати підприємства за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського облікуКод за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:79210000-9: Бухгалтерські та аудиторські послуги.

 

 1. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ

 

У СКЛАДІ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

  1. Довідка про наявність відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності у Розділі «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України.
  2. Довідка про перебування у трудових відносинах за основним місцем роботи не менше п’яти аудиторів. Відомості про аудиторів повинні бути наявні в Реєстрі аудиторів у розділі «АУДИТОРИ» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України. Вимога відповідно до п. 4 частини 1 статті 23 Закону України
  3. Довідка у довільній формі про наявність не менше 5 працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід і які можуть бути безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг. У довідці обов'язково вказати загальну кількість штатних працівників Учасника (з зазначенням переліку працівників, їх ПІБ, посад і досвіду роботи) станом на дату подання пропозиції.
  4. Довідка у довільній формі про кількість (щонайменше 2-х) працівників у складі аудиторської фірми, які мають чинні сертифікати (дипломи) однієї з професійних організацій, що підтверджує високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності. Надати копії підтверджуючих документів (сертифікатів чи інших документів, що підтверджують сертифікацію) та копії сторінок трудових книжок працівників Учасника (для осіб, що перелічені у даній довідці), з відмітками про працевлаштування в даний час на підприємстві Учасника або копії діючих трудових угод.
  5. Довідка довільної форми, що містить перелік договорів з надання Учасником послуг обов’язкового аудиту, не менше ніж з двома суб’єктами господарською діяльності з предметом договору - перевірка фінансової звітності за 2021 рік. Довідка вимагається для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів. Довідка повинна містити назву та контактну інформацію контрагента, період надання послуг, інформацію про стан виконання договору.
  6. Копія чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
  7. Копія документу, що завірена учасником, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання документів пропозиції на участь у конкурсі та договору за його результатами: протокол зборів засновників та наказ про призначення керівника або виписка (витяг) із зазначених документів (у разі підписання пропозиції керівником організації-учасника); довіреність (доручення) на підписання та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала довіреність (доручення), щодо видачі довіреності (доручення) ( у разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника).
  8. Довідка суб’єкта аудиторської діяльності, що його керівник та працівники не є пов’язаними особами з ДП "НДІ "Еластик", не мають близьких родичів, що є працівниками ДП "НДІ "Еластик", відсутній конфлікт інтересів при наданні аудиторських послуг дляДП "НДІ "Еластик".
  9. Проект договору на надання аудиторських послуг з зазначенням ціни договору. До проекту договору повинен бути доданий розрахунок ціни договору.
  10. Довідка суб’єкта аудиторської діяльності про наявність системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг.
  11. Копії документів, що підтверджують проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності).
  12. Лист-згоду у довільній формі, який підтверджує згоду на обробку Замовником персональних даних посадової (службової) особи суб’єкта аудиторської діяльності з метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час здійснення цієї процедури закупівлі.
  13. Лист-згоду у довільній формі на обробку Замовником персональних даних працівників суб’єкта аудиторської діяльності, інформація про яких міститься у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, які будуть залучені до виконання послуг з метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час здійснення цієї процедури закупівлі.

 

 1. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

Протягом п’яти робочих днів після оголошення конкурсу на веб-порталі ДП "НДІ "Еластик".

 

Строк подання конкурсних пропозицій: з 00 год. 00 хв. 22.05.2023 до 23 год. 59 хв. 29.05.2023

 

Подробиці у вкладенні Порядок проведення конкурсу

 

 

Copyright www.maxx-marketing.net

Заказать обратный звонок

Оставьте Ваши данные и наш менеджер

свяжется с Вами